Games Animation Forum

查看單個文章
舊 04-23-07, 10:56 PM   #62
龍之子
Game Master
 
註冊日期: Sep 2006
文章: 2,361
引用:
作者: ~飛彈~@@ 查看文章
覺得薯要脆先好食
咁咪去食格格囉
食O左咁多間KFC無乜點食到有淋的格格


__________________
11/9加入GAF
已經兩年了

出位? 笑話 真係笑話
龍之子 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [飲食新聞] kfc 燒雞炸雞 討論區!^^