Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-30-08, 02:06 PM   #25
光熱斗
Ultimate Gamer
IE3.0 <3
 
註冊日期: Sep 2002
文章: 4,272
今天繼續聽...
ER4P係清好多..
但係低音好似H260比較強...?
是NANO3推不動..還是未煲開所以??..
並可以感覺到底燥H260高很多..

耳擴狗骨..USA呢邊好難揾-_-||...
光熱斗 目前離線  
 

返回主題: [主題公園] 耳筒/耳機/耳擴/配件討論專區 (02)