Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-19-14, 08:07 AM   #703
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,087
PSN  IDjisJajjjp
第0公里
廣管局o個part..陳生

不停直指do姐某拍檔 食 c 啦你m9


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。

此篇文章於 03-19-14 08:39 AM 被 亍 ◣ 編輯。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 雲海教 格羅兹尼 第四十四公里:「北極之旅」