Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-27-14, 01:12 AM   #442
kcf1201
Game Master
 
註冊日期: May 2004
文章: 3,077
引用:
作者: CSY 查看文章
我依家先知道維他命C, 係支那叫做抗氧化劑, 而且仲要當係有害食品限制..

支那啲超毒農藥菜, 又唔見支那自己限制, 仲要香港剔除限制名單就佢入口香港賣..
kcf1201 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 其實D支那種既身體構造係唔係特別D架呢