Games Animation Forum

主題: [飲食討論] 非老麥漢堡包店討論
查看單個文章
舊 06-29-16, 07:46 PM   #465
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,003
PSN  IDjisJajjjp
引用:
作者: JMi 查看文章
北菇雞飯堡 XD
唔該同我散上炒底


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [飲食討論] 非老麥漢堡包店討論