Games Animation Forum

查看單個文章
舊 02-22-14, 11:41 PM   #692
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,594
PSN  IDjisJajjjp
結果原來係tbb版解剖外星人...下星期仲有.......


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 雲海教 格羅兹尼 第四十四公里:「北極之旅」