Games Animation Forum

查看單個文章
舊 02-12-17, 09:40 PM   #433
1q1q1q
Game Master
 
註冊日期: Apr 2003
文章: 2,516
引用:
作者: Dangerous-boy 查看文章
世界變了!遇到火警再唔係第一時間走難,而係攞手機拍嘢先....
就係有班人好鎮定咁拍野.
令到周圍D人唔係十分恐慌, 冇做成2次災難.


__________________
讖曰: 頌曰:
有客西來 至東而止 炎運巨集開世界同 金烏隱匿白洋中
木火金水 洗此大恥 從此不敢稱雄長 兵氣全消運已終
1q1q1q 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 一年一度可加無減機制發動...港鐵新渡輪唔執輸齊手加