Games Animation Forum

主題: [討論] 唔係度食, 但係度痾
查看單個文章
舊 09-09-14, 05:00 PM   #4
真!DC
Banned User
奉行我道
 
註冊日期: Jan 2003
文章: 22,320
引用:
作者: funnyfun 查看文章
睇完你尼句我覺得你都係慳返淡氣咪咁多幻想喇
做人最緊要知自己位置向邊,留返佢比你d後生同事好過啦
試下冇壞
反正就走
衰左咪當攞經驗


真!DC 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [討論] 唔係度食, 但係度痾