Games Animation Forum

查看單個文章
舊 11-21-13, 11:54 AM   #949
賈圖
Game Master
GAF足球隊99號
 
註冊日期: Sep 2002
文章: 2,082
PSN  IDHKGATOCHOI
XBox Live GamertagHKGATOCHOI
引用:
作者: taikin0901 查看文章
你第一版係咪都係Prenotato ?
唔係,轉左做In preparazione alla spedizione


__________________
所羅門........我番黎喇!!!!!!!!

愛一個人沒有任何理由,忘記一個人卻需要很多理由!~愛由一個微笑開始,用一個吻來成長,用一滴淚去結束。用一生去想念……
賈圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [XB1] Xbox One 情報區 [State of Decay 2 配信中]