Games Animation Forum

查看單個文章
舊 08-11-06, 12:36 AM   #5
KARO
Insane Gamer
 
註冊日期: Jul 2004
文章: 566
引用:
作者: kin~kin
學英文有講, 書寫, 睇, 聽幾方面的.....
你如果學好拼音, 當然對講, 聽方面有幫助啦

其實有心學好英文, 多d睇英文台....多d睇英文書(小說, 雜誌, 報紙等)同埋多d講...好快已經ok
令英文成為自己0既生活的一部份就最有效
咁例如我睇果陣有字唔識,係咪應該查字典,跟住對個字死記爛記?其實我想學拼音既原因係因為我覺得如果你識拼音就可以節省左串同埋讀呢個step , 因為英文唔係母語,所以我覺得拼音先來得更重要,相反如果外國人要學我地廣東話,以我所知都好似係由拼音入手,有錯請指點
KARO 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 英文拼音對於學英文既重要性